Oрганизациона шема

Oрганизациона шема

Контакти

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић
ЗАМЕНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Тамара Стојчевић
Петар Јањић
ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Нада Миљуш


Саша Марковић


Вукашин Јовановић


Момчило Гајић


Данијел Николић

5
СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА ВЛАДЕ И РАДНИХ ТЕЛА ВЛАДЕ СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР, КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ И РАЗВОЈНУ САРАДЊУ
Помоћник: Нада Миљуш
БИРО ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
Начелник Бироа: Вања Каличанин

Број извршилаца: 14

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 46
Помоћник: Саша Марковић
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И НАДЗОРА
Руководилац Групе:

Број извршилаца: 3
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ КООРДИНАЦИЈЕ, АНАЛИЗУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Руководилац Групе: Сузана Оташевић

Број извршилаца: 3

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 7
Помоћник: Вукашин Јовановић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ РАДУ ВЛАДЕ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 10
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 7

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 18
Помоћник: Момчило Гајић

Број извршилаца: 7

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 8
Помоћник: Данијел Николић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИТИКУ, ПЛАНИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 7

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ДОГАЂАЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ИЗДАВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Начелник Одељења: Томана Граховац

Број извршилаца: 8

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 16

Као уже унутрашње јединице изван састава сектора образоване су: Одељење за финансијско-материјалне послове, Одељење за правне послове и људске ресурсе и Одељење за опште послове.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ У ОКВИРУ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА (МАЛИ ШЕНГЕН)
Начелник Одељења: Гордана Јовановић
Телефон: 3617-610
Број извршилаца: 10
Начелник Одељења: Десанка Дуран
Телефон: 3617-716
Број извршилаца: 8
Начелник Одељења: Богдан Мамић
Телефон: 3610-336
Број извршилаца: 15
Начелник Одељења:
Телефон:
Број извршилаца: 8