Strategije Vlade Srbije

Strategije Vlade Srbije

Strateški dokumenti Republike Srbije koji su usvojeni u periodu od 2001. do 2012. godine grupisani su po sledećim oblastima:

 1. Privreda i finansije
 2. Infrastruktura (informacione i komunikacione tehnologije, energetika, saobraćaj)
 3. Poljoprivreda, šumarstvo, životna sredina
 4. Zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravlje
 5. Prosveta i nauka, omladina i sport
 6. Javna uprava, sudstvo, ljudska prava
 7. Odbrana i spoljna politika

1. Privreda i finansije

 1. Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije za period od 2011. godine do 2020. godine
 2. Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji
 3. Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine
 4. Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
 5. Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine
 6. Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine
 7. Strategija razvoja trgovine Republike Srbije
 8. Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine
 9. Strategija upravljanja akcijama banaka u vlasništvu Republike Srbije za period od 2009. do 2012. godine
 10. Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do 2013. godine
 11. Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja
 12. Strategija razvoja turizma
 13. Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji
 14. Strategija održivog opstanka i povratka na Kosovo i Metohiju
 15. Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja juga Srbije - opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 16. Strategija tržišnog nadzora
 17. Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine

2. Infrastruktura (informacione i komunikacione tehnologije, energetika, saobraćaj)

 1. Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
 2. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine
 3. Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, za period od 2007. do 2012. godine
 4. Strategija o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji
 5. Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
 6. Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
 7. Strategija povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji
 8. Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine
 9. Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji
 10. Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine
 11. Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine
 12. Strategija razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine
 13. Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)
 14. Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji
 15. Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine
 16. Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period od 2010. do 2012. godine
 17. Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine
 18. Strategija razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji do 2013.godine

3. Poljoprivreda, šumarstvo, životna sredina

 1. Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine
 2. Strategija upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine
 3. Strategija u za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija
 4. Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju
 5. Nacionalna strategija održivog razvoja
 6. Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije
 7. Strategija upravljanja otpadom za period od 2010-2019. godine
 8. Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji
 9. Nacionalna strategija za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravljanja otpadom, poljoprivrede i šumarstva
 10. Strategija razvoja poljoprivrede Srbije
 11. Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine
 12. Strategija za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine
 13. Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara

4. Zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravlje

 1. Nacionalna strategija socijalnog stanovanja
 2. Strategija razvoja socijalne zaštite
 3. Nacionalna strategija o starenju
 4. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010
 5. Strategija za smanjenje siromaštva - internet prezentacija
 6. Strategija razvoja zdravlja mladih
 7. Strategija kontrole duvana
 8. Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine
 9. Strategija javnog zdravlja Republike Srbije
 10. Strategija za obezbeđenje adekvatnih količina bezbedne krvi i komponenata krvi u Republici Srbiji
 11. Strategija za palijativno zbrinjavanje
 12. Strategija podsticanja rađanja
 13. Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti
 14. Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata
 15. Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
 16. Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja
 17. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine
 18. Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у

5. Prosveta i nauka, omladina i sport

 1. Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji
 2. Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji
 3. Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
 4. Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji
 5. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine
 6. Strategija obrazovanja odraslih u Republici Srbiji
 7. Nacionalna strategija za mlade

6. Javna uprava, sudstvo, ljudska prava

 1. Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 2. Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 - 2013. godine
 3. Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji
 4. Strategija zaštite podataka o ličnosti
 5. Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godini
 6. Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu stabilizacije i pridruživanja državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji
 7. Nacionalna strategija reforme pravosuđa
 8. Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU
 9. Strategija razvoja zvanične statistike
 10. Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine
 11. Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine
 12. Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji
 13. Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti
 14. Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja
 15. Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji
 16. Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
 17. Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine
 18. Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

7. Odbrana i spoljna politika

 1. Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 2. Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009–2014. godine
 3. Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji
 4. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije
 5. Predlog odluke o usvajanju Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije
 6. Predlog odluke o usvajanju Strategije odbrane Republike Srbije
 7. Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
 8. Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala
 9. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
 10. Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji
 11. Strategija kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2010.-2015.
 12. Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji
 13. Strategija za upravljanje migracijama
 14. Strategija odbrane Republike Srbije
 15. Strategija nacionalne bezbednosti