Јавне набавке

Јавне набавке

2020. година

План јавних набавки за 2020. годину.

 1. Допуњени план јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде (.pdf)
 2. План јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде (.pdf)

2018. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2018 - Набавка рачунарске и биротехничке опреме, датум отварања понуда: 14. децембар 2018. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење Kонкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Одлука о додели Уговора - 14. децембар 2018. године (.pdf)
 6. Обавештење о закљученом уговору - 21. децембар 2018. године (.pdf)

2017. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2017 - Набавка услуга одржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 18. децембар 2017. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о додели Уговора - 19. децембар 2017. године (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору - 25. децембар 2017. године (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2017 - Набавка рачунарске опреме, датум отварања понуда: 22. децембар 2017. године у 13:00

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Измена Конкурсне документације (.pdf)
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (.pdf)
 6. Одлука о додели Уговора - 22. децембар 2017. године (.pdf)
 7. Обавештење о закљученом уговору - 28. децембар 2017. године (.pdf)

2015. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2015 - Набавка услуга одржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 03. август 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2015 - Набавка услуга авио превоза, датум отварања понуда: 21. септембар 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење Kонкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Измене и допуне Конкурсне документације - 01 (.pdf)
 6. Појашњење Kонкурсне документације – питање 03 (.pdf)
 7. Појашњење Kонкурсне документације – питање 04 (.pdf)
 8. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, датум: 18.09.2015. (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2015 - Набавка услуга смештаја, датум отварања понуда: 23. септембар 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о обустави поступка (.pdf)

 

2014. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2014 - Набавка услуга ваздушног превоза путника, датум отварања понуда: 28. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о обустави поступка (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2014 - Набавка услуга смештаја, датум отварања понуда: 28. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о обустави поступка (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2014 - Набавка услуга oдржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 31. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 04/2014 - Набавка алата и резервних делова за рачунаре и опрему, датум отварања понуда: 15. април 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

 

2013. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2013 - Услуге одржавања и унапређења Информационог система Владе

 1. Позив за подношење понуда (.docx)
 2. Конкурсна документација (.docx)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 04/2013 - Набавка рачунарске опреме

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.doc)
 3. Појашњење конкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење конкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 05/2013 - Набавка лиценци за софтвер за креирање резервних копија

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.doc)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 06/2013 - Набавка одржавања серверске инфраструктуре

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 07/2013 - Услуге штампања промотивног материјала и друге канцеларијске и папирне галантерије

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење конкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)