Organizaciona šema

Organizaciona šema

Kontakti

GENERALNI SEKRETAR
Novak Nedić
ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA
Tamara Stojčević
POMOĆNICI GENERALNOG SEKRETARA BROJ IZVRŠILACA
Nada Miljuš


Saša Marković


Momčilo Gajić


Petar Janjić
4
SEKTOR ZA PRIPREMU I OBRADU SEDNICA VLADE I RADNIH TELA VLADE SEKTOR ZA PLANIRANJE, NADZOR, KOORDINACIJU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU SEKTOR ZA POSLOVE PROTOKOLA SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU
Pomoćnik: Nada Miljuš
BIRO GENERALNOG SEKRETARIJATA
Načelnik Biroa: Vanja Kaličanin

Broj izvršilaca: 12

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 40
Pomoćnik: Saša Marković
ODSEK ZA POSLOVE PLANIRANJA, PRAĆENJA I NADZORA
Šef Odseka: Edita Đuranović

Broj izvršilaca: 5
ODSEK ZA POSLOVE KOORDINACIJE, ANALIZU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU
Šef Odseka: Suzana Otašević

Broj izvršilaca: 5

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 10
Pomoćnik: Momčilo Gajić

Broj izvršilaca: 10

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 10
Pomoćnik: Petar Janjić
ODELJENJE ZA KOORDINACIJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH PROJEKATA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, INFORMACIONU BEZBEDNOST I INTEROPERABILNOST
Načelnik Odeljenja:

Broj izvršilaca: 8
ODELJENJE ZA TEHNIČKU PODRŠKU VLADE
Načelnik Odeljenja:

Broj izvršilaca: 9

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 17

Kao uže unutrašnje jedinice izvan sastava sektora obrazovane su: Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove, Odeljenje za pravne poslove i ljudske resurse i Odeljenje za opšte poslove, sa 39 izvršilaca.

ODELJENJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
Načelnik Odeljenja: Gordana Jovanović
Telefon: 3617-610
Broj izvršilaca: 6
Načelnik Odeljenja: Desanka Duran
Telefon: 3617-716
Broj izvršilaca: 5
Načelnik Odeljenja: Bogdan Mamić
Telefon: 3610-336
Broj izvršilaca: 3