Javne nabavke

Javne nabavke

2018. godina

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 01/2018 - Nabavka računarske i birotehničke opreme, datum otvaranja ponuda: 14. decembar 2018. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01(.pdf)
 4. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 02(.pdf)
 5. Odluka o dodeli Ugovora - 14. decembar 2018. godine (.pdf)
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21. decembar 2018. godine (.pdf)

2017. godina

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 01/2017 - Nabavka usluga održavanja Informacionog sistema Vlade, datum otvaranja ponuda: 18. decembar 2017. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Odluka o dodeli Ugovora - 19. decembar 2017. godine (.pdf)
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25. decembar 2017. godine (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 02/2017 - Nabavka računarske opreme, datum otvaranja ponuda: 22. decembar 2017. godine u 13:00

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 6. Odluka o dodeli Ugovora - 22. decembar 2017. godine (.pdf)
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28. decembar 2017. godine (.pdf)

2015. godina

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 01/2015 - Nabavka usluga održavanja Informacionog sistema Vlade, datum otvaranja ponuda: 03. avgust 2015. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 02/2015 - Nabavka usluga avio prevoza, datum otvaranja ponuda: 21. septembar 2015. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01(.pdf)
 4. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 02(.pdf)
 5. Izmene i dopune Konkursne dokumentacije - 01(.pdf)
 6. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 03(.pdf)
 7. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 04(.pdf)
 8. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, datum: 18.09.2015.(.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 03/2015 - Nabavka usluga smeštaja, datum otvaranja ponuda: 23. septembar 2015. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01(.pdf)
 4. Obaveštenje o obustavi postupka(.pdf)

2014. godina

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 01/2014 - Nabavka usluga vazdušnog prevoza putnika, datum otvaranja ponuda: 28. mart 2014. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Odluka o obustavi postupka (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 02/2014 - Nabavka usluga smeštaja, datum otvaranja ponuda: 28. mart 2014. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Odluka o obustavi postupka (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 03/2014 - Nabavka usluga održavanja Informacionog sistema Vlade, datum otvaranja ponuda: 31. mart 2014. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 04/2014 - Nabavka alata i rezervnih delova za računare i opremu, datum otvaranja ponuda: 15. april 2014. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije - pitanje 01
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

 

2013. godina

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 03/2013 - Usluge održavanja i unapređenja Informacionog sistema Vlade

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.docx)
 2. Konkursna dokumentacija (.docx)
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 04/2013 - Nabavka računarske opreme

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.doc)
 3. Pojašnjenje konkursne dokumentacije - pitanje 01 (.pdf)
 4. Pojašnjenje konkursne dokumentacije - pitanje 02 (.pdf)
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 05/2013 - Nabavka licenci za softver za kreiranje rezervnih kopija

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.doc)
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 06/2013 - Nabavka održavanja serverske infrastrukture

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Javna nabavka male vrednosti - JN broj 07/2013 - Usluge štampanja promotivnog materijala i druge kancelarijske i papirne galanterije

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf)
 3. Pojašnjenje konkursne dokumentacije - pitanje 01 (.pdf)
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)